SKARRIDSŲ GRUPPE
Stokkebjergvej 54, 4450 Jyderup tlf.:59 27 85 39 E-mail: Info@jyderupspejderne.dk

Årsberetning Skarridsø Gruppe 2008
Siden sidste generalforsamling – et spændende år med et nyt team

 

Tænkedag/fastelavn 22.02.08
Tænkedag 2008 foregik ude i de respektive grene, på ugemødet, men i år fejrer vi Tænkedag søndag d. 22.02.09 med et brag af en fastelavnsfest, da de to dage jo ramler sammen i år. Husk 2 kr. pr. år man har været spejder.

Sct. Georgsdag 23.04.08:

I år var vi blevet enige om at gå tilbage til ”den gode gamle model” med at mødes ved Sølyst, gå til Dr. Margrethes ruiner, høre årets budskab og lege et par lege og gå hjem igen. En rigtig hyggelig aften med fint vejr og tovtrækning….mon ikke børnene vandt? Dette års Sct. Georgsdag er d. 23.04.09 kl., og foregår på samme facon.

 

Oprydningsdag d.26.04.08:

På årets oprydningsdag oplevede vi et sandt invasions-indtog da vores ”logerende” fra Fuschia-klubben mødte talstærkt op og sammen med forældre, ledere og gildebrødre tog stor del i de forskellige aktiviteter, som b.la.omfattede maling af stort set hele Gården…..og der blevet luget ukrudt og beskåret træer så enhver gartner ville være misundelig. Derudover fik vi ryddet kraftigt op både ude og inde Vejret var det flotteste forårsvejr. Dette års oprydningsdag løber af stabelen d.02.05.09, så der kan sættes X i kalenderen allerede nu…

 
Divisionsturnering d. 16-18-05.09:
Årets divisionsturnering for mini´er, juniorer og storspejdere foregik på SpejderStadion i Holbæk, som de seneste par år. Vejret var dejligt, tilpas til opgaveløb, men koldt om natten. Dette års divisionsturnering forventes at løbe af stabelen d. 05-07.06.09

Spejd Skarridsø/Trimdag d.06-08.06.08:
Årets Trimdag var i år forsøgsvis lagt sammen med gruppeweekenden ”Spejd Skarridsø”, hvor der var arrangeret 10 og 20 km´s-ruter hvor man blev sat af, hhv. 10 og 20 km fra Nykøbing hvor weekenden foregik og gik resten af vejen til bestemmelsesstedet…De store (juniorer, storspejdere og seniorer) overnattede hhv. under åben himmel eller i vores Larvu. Weekenden var en kæmpes succes og det eneste ”problem” vi oplevede, var at vejret så kanon-flot så vi havde problemer med at få lavet aftensmad, fordi der var båltændingsforbud! Vi havde et by-løb i Nykøbing arrangeret af senirorerne og Connie bagte et kæmpe bjerg af pandekager…I år foregår årets Trimdag d.17.05.09. Vi prøver endnu en gang efter den ”gode gamle model” med at gå i skovene omkring Jyderup. Mere information kommer, når vi nærmer os, men sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu, så dit barn ikke går glip af muligheden for at tjene et kilometermærke.

 

Oprykning 23.08.08:
Igen i år havde vi besøg af havheksen fra Skarridsø´s dyb, og hun rykkede en del spejdere op og bød på lækre ”delikatesser” fra Skarridsø´s dyb. Vi havde løb med opgaven om at finde ting som ikke hørte til i naturen. Årets oprykning var en af de eneste dage der bogstaveligt talt druknede i regnvejr. Oprykning 2009 er
D: 23.08.09. Mere info kommer når vi nærmer os. Tjek også vores hjemmeside.

Loppemarked 20.09.08:
Første år med den nye formand og ny struktur – Det har fungeret godt med det nye udvalg, som arrangerer loppemarkedet; samler ind hele året og holder fast i alle ”tov-enderne” på Skarridsø Gruppes største selvstændige arrangement. Storspejdere og seniorer skal have stor ros for deres store indsats i dagene op til loppemarkedet. Årets salg på loppemarkedet fordelte sig meget anderledes end det plejer da vores radio/tv-afdeling gik meget ned i omsætning – til gengæld steg indtjeningen i f.eks. legetøjs-afdelingen. Pengene har vi tænkt os at bruge på tilskud til alle spejderne og ledere til årets Blå sommer, og investering af varmepumper til SpejderGården.Den 19.09.09 har vi årets loppemarked, men tjek meget gerne allerede nu hjemmesiden eller henvend dig til en af lederne hvis du gerne vil være med at gi´ en hånd. Alle er velkomne. Det er meget tiltrængt!!

 

Kræmmermarked d. 26-28.09.08:

De sidste tre år har vi haft en tjans på Mørkøv Kræmmermarked med at passe toiletvognene og opkræve 2 kr. pr. person, der bruger toiletterne. Derudover skal toiletterne selvfølgelig passes og rengøres. Der skal fyldes papir, sæbe osv. op.. I år havde vi godt vejr og vi var godt bemandet på alle toiletvognene, og årets indtjening var rigtig fin. Mandag aften efter kræmmermarkedet,  mødte stort set hele Skarridsø Gruppe op og ryddede pladsen for div. skrald og affald. I år har vi igen sagt ja til opgaven, så alle der kan have interesse i, at hjælpe til, er meget velkomne. Børn såvel som voksne. I år er kræmmermarkedet fra 25-27.09.09 og mandag d. 28.09.09, er der igen fælles-spejdermøde på kræmmerpladsen i Mørkøv hvor alle spejdere, forældre, søskende, pølsespisende hunde, bedsteforældre m.fl.er mere end velkomne.

Lystænding d. 28.11.08

Årets juletræstænding i Jyderup foregik hovedsageligt på hovedstrøget i Jyderup. Spejderne havde en pandekage-varm kakao-smykke-primi mad-juledekorations-bod og det var vist pandekager og varm kakao der blev solgt mest af. Men vi havde en rigtig hyggelig dag/aften og forhåbentlig blev vi ”set” af en masse af Jyderups ungdom. Vi forventer igen i år at deltage med en bod af lignende karakter. Det bliver d. 27.11.09

 

Græsslåning:

I år har bestyrelsen vedtaget at indkøbe en græsslåmaskine til at sætte på en traktor, og ifølge vores ”gartner” (som i øvrigt selv lægger traktor til) fungerer nyanskaffelsen over al forventing. Og vi er vildt glade for at græsset bliver slået jævnligt.

 

Shelterne:

Emnet må siges at være Skarridsø Gruppes akilleshæl og vores ambition om at få flyttet dem ud på Dønnerupvej, er desværre ikke blevet opfyldt. Men vi forventer stadig at få taget os sammen til at få det i orden…Måske kunne det lægges ind under årets oprydningsdag…


Det kommende års aktiviteter:

Blå Sommer:
I år er der Blå Sommer og det foregår som sædvanlig på Stevninghus i Sønderjylland. Lejren er fra d. 15-23.07.09. Der er løbende en masse info om Blå sommer, som dels bliver delt ud til børnene og dels kan kigges på, på nettet på www.dds.dk/blaasommer 

Halloween 28.10.09:
I år har vi besluttet os til at kaste os ud i et helt nyt arrangement/projekt hvor vi vil prøve at lave en form for halloween-fest med børnene. ”Festen” er ikke planlagt endnu, så mere info kommer når vi nærmer os dagen. Man kan godt regne med at det bliver en (u)hyggelig aften….

Storspejderne:

Sidste år lige op til generalforsamlingen annoncerede storspejderne at de ville holde en mini-pause, primært pga. ledermangel, men meget hurtigt fik alligevel samlet en flok ledere og er nu stærkt på banen igen.

 

Skarridsø Gruppe:

Sidste år, var vi i tvivl om, hvorvidt Skarridsø Gruppe overhovedet overlevede årets generalforsamling og i år kan vi med stor glæde meddele at vi overlever – trods alt. Vi har desværre en meget lav tilmelding af børn i øjeblikket, men til gengæld har vi en flot størrelse på lederflokken – nærmest overtal, men det klager vi bestemt ikke over – vi klapper bare i vores hænder, folder dem og ønsker os spejdere til at aktivere alle de ledere… .

 

På vores hjemmeside www.jyderupspejderne.dk  ligger der nu også en liste over fælles aktiviteter, man kan kigge på. Derudover kan man selvfølgelig altid henvende sig til en af lederne hvis man er i tvivl eller har lyst til at melde sig til at hjælpe til med noget.

 

Venlig hilsen Skarridsø Gruppe